Gesprek tussen SZW en Tweede Kamer over WIA gerelateerde onderwerpen

Donderdag 3 oktober j.l. kwam de commissie voor Sociale Zaken & Werkgelegenheid van de Tweede Kamer bijeen om over WIA gerelateerde onderwerpen te praten.

De commissie voor Sociale Zaken & Werkgelegenheid heeft minister Asscher een aantal vragen over de WIA voorgelegd. Zo wil de VVD weten waarom werkgevers het dubbele van hun WGA schade moeten betalen als ze WGA gedifferentieerde premie betalen (antwoord 3). D66 is benieuwd of de minimumpremies bij de Belastingdienst er voor zorgen dat bedrijven met WGA schade massaal terug keren naar de publieke WGA verzekering (antwoord 2). Daarnaast wil D66 weten waarom werknemers met een IVA uitkering geen recht hebben op re-integratieondersteuning van het UWV (antwoord 1).

1. Asscher geeft over de werknemers in de IVA aan dat van hen niet wordt verwacht dat ze ooit nog terugkeren op de arbeidsmarkt. Aangezien zij nooit meer zullen werken vindt hij het logisch dat er geen schaarse re-integratiemiddelen worden aangewend voor deze groep. Onder duurzaam wordt volgens de WIA ook verstaan een medische situatie waarbij op lange termijn een geringe kans op herstel bestaat, maar in lijn met de antwoorden van de minister zal deze categorie veelal in de WGA belanden.

Commentaar Cumlaude :  Vanuit re-integratieoogpunt voor WGA ‘ers goed nieuws, vanuit kostenaspect voor de werkgever slecht nieuws.

2. Over het hybride stelsel zegt Asscher dat hij geen geluiden heeft gehoord dat werkgevers massaal terugkeren naar de publieke WGA verzekering. Hij zal het in ieder geval in de gaten houden en in het voorjaar melden hoeveel werkgevers zijn overgestapt. Asscher vindt dat het stelsel gericht moet zijn op het voorkomen van WGA uitkeringen en niet op het krijgen of behouden van een functionerend hybride stelsel.

Commentaar Cumlaude: Asscher heeft uiteraard volkomen gelijk, maar het wordt de werkgever niet gemakkelijk gemaakt. Stelsel vergelijken is buitengewoon lastig en deels onmogelijk (als u ons verteld hoeveel zieken u krijgt zullen wij u vertellen wat het gaat kosten!) maar onze calculatiemodellen naderen hun voltooiing. 

3. Over het dubbel betalen van WGA schades zegt Asscher dat dit misschien zo lijkt door de correctiefactor. Er is volgens hem geen sprake van dubbele doorbelasting, maar van een ingroeiperiode van de WGA. VVD neemt hier nog geen genoegen mee en wil graag dat Asscher een rekenvoorbeeld bestudeerd en per brief naar de Kamer reageert.

Commentaar Cumlaude: Vrij vertaald zegt Asscher dat er slechts sprake is van tijdelijke dubbele doorbelasting tot we genoeg in de pot hebben. 

4. Aan de orde tijdens het overleg kwam verder de invloed van de loondoorbetaling bij ziekte op de arbeidsmarkt. D66 merkt dat werkgevers terughoudend zijn in het aannemen van werknemers omdat het risico van twee jaar loondoorbetaling bij ziekte daar ook bij komt. Asscher stelt vast dat door de loondoorbetalingsverplichting en de verlenging ervan de kosten voor werkgevers juist dramatisch gedaald zijn.

Commentaar Cumlaude:  Het antwoord op de vraag is een politiek antwoord. Het klopt immers dat de totale kosten van verzuim sinds de invoering van de wet die twee jaar doorbetaling regelt drastisch zijn gedaald.  De vraag is echter of dat een individuele ondernemer daardoor minder terughoudend zijn geworden met het aannemen van personeel. Het antwoord is ons inziens NEE want met de komst van de Wet BeZaVa  is het risico voor de ondernemer groter dan ooit.  Van de wetgever hoeven we echter geen wijzigingen te verwachten zo blijkt.


« terug naar het nieuwsoverzicht

Mogen wij meedenken met uw uitdaging?