Omgaan met ontslag voor een zieke werknemer

Voor een zieke werknemer moet u twee jaar lang zijn loon doorbetalen. Ook  bent u verplicht om de werknemer te reïntegreren. Wat komt erbij kijken om de werknemer te ontslaan na 2 jaar ziekte, en wat gaat er veranderen door de komst van de Wet Werk en Zekerheid per 1 juli  a.s..

Ontslag na 2 jaar ziekte
Tot 01-07-2015 kunt u ontslag aanvragen bij de kantonrechter en het UWV voor een werknemer na 2 jaar ziekte.  Met alle bekende of onbekende gevolgen van dien.

Door de Wet Werk en Zekerheid kan dit na 1 juli 2015 alleen nog bij het UWV aangevraagd worden. Als u een verzoek indient voor een ontslagvergunning bij het UWV, gelden een aantal voorwaarden. U moet  vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid het volgende aannemelijk maken( Artikel 5.2 van het ontslagbesluit):
1. Dat de werknemer door ziekte of gebreken niet meer aan de gestelde functie-eisen kan voldoen;
2. Dat de werknemer binnen 26 weken niet meer zal herstellen;
3. Herplaatsing van werknemer in een aangepaste of andere passende functie binnen de onderneming binnen 26 weken niet mogelijk is, ook niet door middel van scholing.

Een verklaring van de bedrijfsarts is veelal  voldoende, maar niet altijd. Als er geen ontslagvergunning wordt verleend door het UWV zal de werknemer bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (WGA), en afhankelijk van zijn gesteldheid,  weer werk (en salaris) van u  vragen. Hij heeft immers nog steeds een geldige arbeidsovereenkomst met uw bedrijf. Immers als de werknemer werkt naast zijn WGA-uitkering (in het invullen van zijn z.g. restverdiencapaciteit) krijgt hij een hogere uitkering dus loon is voor hem interessant. En als u passend werk heeft, bent u verplicht dit aan te bieden.

Transitievergoeding
Vanaf 1 juli 2015 bent u een vergoeding verschuldigd, een zgn. transitievergoeding voor alle werknemers welke 2 jaar of langer bij u in dienst zijn geweest. Dus ook als uw medewerker ziek uit dienst gaat na 2 jaar loondoorbetaling, zelfs als de werknemer volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is en een zogenaamde IVA-uitkering krijgt.  Deze vergoedingsverplichting zal er soms zelfs toe leiden om geen ontslag aan te vragen, omdat de kosten dan lager zijn.

Passend werk
Zoals eerder gezegd bent u verplicht om een werknemer passend werk aan te bieden als dit mogelijk is. Stel een werknemer heeft nog mogelijkheden om voor 50 procent passend werk te verrichten en u kunt dit aanbieden?  U heeft dan recht op premiekorting en bovendien is uw risico bij ziekte als de werknemer opnieuw uitvalt veel lager(no-riskpolis). De reïntegratieplicht blijft volgens de Wet verbetering Poortwachter. Er is geen transitievergoeding verschuldigd, want er is geen ontslag.

Geen kans op herstel
Als een werknemer volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is en hij/zij krijgt een IVA-uitkering, is de kans verwaarloosbaar dat hij/zij ooit nog passend werk zal verrichten en kunt u ervoor kiezen om de werknemer niet te ontslaan.  Daarmee ontwijkt u de transitievergoeding, maar de arbeidsovereenkomst blijft bestaan. De rekensom is dus:  wat kost  de transitievergoeding en wilt u voor dit bedrag het risico van een onverwachte terugkeer nemen. Gek genoeg , zal  uw medewerker mogelijk aandringen op ontslag.

Conclusie: na 2 jaar ziekte ontslag?  Kijk naar het dossier en neem de regels in acht. Zorg dat u de grootte van de transitievergoeding kent , en maak een plan passend bij uw bedrijf en uw medewerker. Zo nodig helpen wij u graag.


« terug naar het nieuwsoverzicht

Mogen wij meedenken met uw uitdaging?