Pensioen voor nabestaanden ligt op snijtafel van kabinet

Versobering of afschaffing van het nabestaandenpensioen is een serieuze optie in het overleg tussen kabinet en oppositie over een pensioenakkoord. Deze versobering kan de schatkist miljarden euro's opleveren.

Een gat van 3 miljard moet worden gedicht in bezuinigingsplan!
Minister Dijsselbloem van Financiën besprak de versobering van het nabestaandenpensioen woensdag 13-11-2013 met onderhandelaars van CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP. Geen van de partijen wilde een toelichting geven. Het overleg moet leiden tot een alternatief voor eerdere pensioenplannen die onlangs sneuvelden in de Eerste Kamer. Daardoor is een gat van bijna 3 miljard euro in de bezuinigingsplannen ontstaan.

Wie bij een pensioenfonds spaart voor een ouderdomsuitkering, spaart ook voor een nabestaandenpensioen voor de eventuele partner. Die krijgt bij overlijden van de pensioenspaarder 70 procent van het pensioen. Bij pensionering kan de pensioenspaarder kiezen voor een hoger pensioen - hetgeen aantrekkelijk is als er geen partner is of als de partner een eigen pensioen heeft - of voor een nabestaandenpensioen voor de partner. Dat laatste is aantrekkelijk als de partner zelf geen of weinig eigen pensioen heeft. .

De aftrekbaarheid van dat nabestaandenpensioen helemaal afschaffen, levert ruim 7 miljard belastingaftrek besparing op voor de schatkist.
Circa een kwart van de 30 miljard euro die jaarlijks belastingvrij voor het pensioen opzij wordt gezet, is bedoeld voor het partnerpensioen. Als de aftrekbaarheid van dat nabestaandenpensioen helemaal wordt afgeschaft, zou dat dus ruim 7 miljard belastingaftrek besparen. Dat komt dan via de loonbelasting en de btw in de staatskas.

Het kabinet zoekt geld om het gat te dichten dat is geslagen doordat zijn voorstel in de senaat sneuvelde. Dat behelsde een sterke versobering van het pensioensparen. Het zogenoemde jaarlijkse opbouwpercentage zou worden van verlaagd van 2,15 procent naar 1,75 procent. Dan is na veertig jaar werken 70 procent van het gemiddeld loon als pensioen gespaard. De versobering kan volgens het kabinet omdat de pensioenleeftijd omhoog gaat, mensen daardoor langer blijven werken en dus meer tijd hebben om pensioen op te bouwen. Daarnaast wil het kabinet het pensioensparen beperken tot inkomens van maximaal 100 duizend euro. .

Naar verluidt  gaat deze versobering de oppositie op dit moment te ver.  Alle partijen  willen een hoger opbouwpercentage, maar dat slaat een gat in de ingeboekte bezuiniging van 3 miljard euro. Om dat gat te dempen wordt nu dus gekeken naar beperking van het nabestaandenpensioen.

Commentaar Cumlaude:
De zoveelste schijf die van ons sociale zekerheidsstelsel gaat worden weggesneden. Bovendien mogelijk een markant punt in de afschaffing van de z.g. omkeerregel (waarbij pensioenpremies aftrekbaar zijn en de uitkeringen belast) want dit is de eerste keer dat er politiek beweging is in die richting. Het is met zekerheid een richting die er toe gaat leiden dat een ieder zich rekenschap zal moeten geven van zijn specifieke  risico’s.  U kunt hiervoor niet meer rekenen op Vadertje Staat en/of uw  werkgever.  


« terug naar het nieuwsoverzicht

Mogen wij meedenken met uw uitdaging?