Verlaging pensioenopbouw

De belangrijkste wijziging houdt in dat de pensioenopbouw wordt gemaximeerd op 1,875% per jaar. Daarmee kan met veertig jaar opbouw een pensioen worden gerealiseerd van 75% van het gemiddelde loon. Behalve een verlaging van het maximale opbouwpercentage wordt ook het maximaal pensioengevend salaris afgetopt  op € 100.000. Over het meerdere (inkomen boven de € 100.000) kan via een netto-lijfrente een oudedagsvoorziening worden opgebouwd. Met deze netto-lijfrente kan worden bij gespaard voor een oudedagsvoorziening die ongeveer gelijk is aan de opbouw van 1,875% per jaar.

Vrijwillig bijsparen

Een netto lijfrente (een nieuw begrip in de Nederlandse fiscale wetgeving) zal zo worden vormgegeven dat de premie wordt betaald vanuit het nettoloon. Hierover is reeds belasting betaald, dus de premie is NIET fiscaal aftrekbaar. De lijfrente-uitkeringen zijn vrijgesteld van belastingen, doch waarschijnlijk onderhevig aan alle eisen welke nu ook worden gesteld aan bruto lijfrente-uitkeringen.  Met deze vrijwillige bijspaarregeling wordt de keuzevrijheid vergroot. U kunt voortaan zelf kiezen of U  gebruik maakt van een netto-lijfrente.  Immers ook kiezen voor sparen in de vorm van aflossing van de hypotheek of voor consumptie behoort tot de mogelijkheden. Het voordeel van netto lijfrentesparen is dat het vermogen vrijgesteld is in box 3. Gewoon sparen wordt belast conform de VRH boven het heffingsvrije vermogen, en bedraagt de heffing 1,2% van het opgebouwde vermogen. Nadeel van het vormen van een netto lijfrentekapitaal is dat het vermogen niet meer beschikbaar is voor bestedingen. Mocht een netto lijfrente worden afgekocht dan zal alsnog belasting moeten worden betaald over de periode dat ten onrechte vrijstelling in box 3 is genoten. Misschien wordt hier zelfs revisierente (20%) verschuldigd. Bij doelsparen voor uw oudedag is netto-lijfrente bij de huidige rentestand natuurlijk wel aantrekkelijk, maar als de rendementen wat hoger zijn lonkt de vrijheid van box 3 natuurlijk ook.

Positie zzp’ers

Het pensioenakkoord versterkt de positie van zzp’ers. Als een zzp’er nu een beroep doet op de bijstand, moet hij of zij eerst zijn opgebouwde lijfrente kapitaal aanwenden voor consumptie alvorens aanspraak te kunnen maken op een bijstandsuitkering. Een gewone werknemer, die pensioen heeft opgebouwd bij zijn voormalige werkgever, hoeft zijn of haar pensioenkapitaal NIET aan te spreken alvorens recht te hebben op een bijstandsuitkering. Deze ongelijkheid zal worden weggenomen. Ook wordt het voor zzp’ers mogelijk om bij arbeidsongeschiktheid het opgebouwde lijfrentekapitaal te gebruiken voor inkomensaanvulling.

Eigen bijdrage voor aflossing hypotheek

Het kabinet komt nog met een studie naar de mogelijkheden om het werknemersdeel van de pensioenpremie te gebruiken voor een extra aflossing van hun hypotheek. Door aflossing van de hypotheek zullen werknemers hun toekomstige uitgaven beperken. Immers aflossen leidt tot lagere woonlasten in de toekomst. Nadeel van het gebruiken van de eigen bijdrage voor de aflossing van de hypotheek is dat er minder geld overblijft om te investeren in het pensioen. Door deze voorgenomen maatregel wordt de pensioenopbouw nog verder beperkt. Nadere studie zal uitwijzen of deze maatregelen leiden tot een betere pensioenopbouw  voor toekomstige generaties. Wij zijn overigens van mening dat de discussie rondom pensioen te veel gevoerd wordt met het oog op de korte termijn, namelijk de verkorting van de balansen van banken(hypotheekschulden), het verhogen van de belastinginkomsten voor de overheid en het stimuleren van de consumptieve uitgaven. Het lange termijn belang, opbouwen van een adequate pensioenvoorziening, komt duidelijk pas daarna. Deze regering doet alles om te komen tot een bezuiniging van € 3 miljard.  Belangrijk is in te zien dat dit geen bezuiniging is, maar het naar voren halen van de belastingheffing die voor toekomstige generaties is bestemd. Het gevolg voor u als werkgever zal zijn, dat in 2014 de pensioenregeling voor uw personeel opnieuw op  de schop moet.


« terug naar het nieuwsoverzicht

Mogen wij meedenken met uw uitdaging?