Ziektewet risico voor ondernemers groeit sterk

Iets meer dan zeven jaar geleden werd de WAO vervangen door de WIA om het werken naar vermogen ruim baan te geven en er voor te zorgen dat de bv. NL weer gezond zou worden. We hadden op dat moment immers dubbel zoveel arbeidsongeschikten als de Belgen of de Duitsers. Recentelijk is gekeken naar de resultaten van de WIA en daarbij bleek duidelijk dat de Ziektewet-vangnetters slecht scoren waar het gaat om WIA instroom. Voor de duidelijkheid, dit zijn hoofdzakelijk werknemers met tijdelijke contracten wiens dienstverband afloopt terwijl ze ziek zijn. Zowel werknemer, als werkgevers zijn door de maatregelen in de Ziektewet, de WIA en de Wet Poortwachter bewogen om meer te gaan werken naast hun uitkering, of in het geval van werkgevers meer te doen aan reïntegratieinspanningen. Vanaf 1 januari 2013 zullen nog meer wijzigingen komen, zoals de verregaande financiële verantwoordelijk van werkgevers voor hun zieke en arbeidsongeschikte vangnetters. Dat betekend voor iedere werkgever met tijdelijke arbeidskrachten in dienst (wie niet?) dat  nieuwe vangnetrisico’s moeten worden verzekerd. Of anders gesteld het betekend meestal nieuw beleid maken in de onderneming over hoe om te gaan met tijdelijke arbeidskrachten. In plaats van lasten tot einde tijdelijk contract krijgt de werkgever financiële lasten  voor deze medewerkers voor twee jaar ziektewet EN 10 jaar WIA. Hoog tijd voor aandacht dus.


« terug naar het nieuwsoverzicht

Mogen wij meedenken met uw uitdaging?