Overlijden

Overlijden is een van de weinige echte zekerheden die we in het leven hebben. De enige onzekerheid is het tijdstip waarop. Financiële onzekerheid  welke samenhangt met het overlijden is goedkoop en goed te regelen. Eenvoudig is het echter allerminst. Het gaat immers niet alleen over de aflossing van schulden. Inkomen voor nabestaanden, bedrijfscontinuïteit voor compagnons en medewerkers, fiscaliteit en investeringen enerzijds en liquide vermogen anderzijds beïnvloeden de hoogte van de behoefte voortdurend. En precies op dat snijvlak zijn de specialisten van Cumlaude op hun best om u te adviseren. Specifiek maatwerk leveren voor uw situatie zowel zakelijk als prive.  

Neem vrijblijvend contact met ons op: 088 - 78 66 255

Mogen wij meedenken over uw nabestaanden?